Persondatapolitik - BiQ

Persondatapolitik

Formål

Formålet med BiQ’s persondatapolitik er at forklare, hvordan BiQ indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Denne persondatapolitik er rettet mod

 • Personer, som har en erhvervsmæssig relation til BiQ (data fra erhvervsrelationer)
 • Ansatte, ansøgere og kandidater til stillinger hos BiQ (personaledata)

Er du teleabonnent og ønsker oplysning om, hvorfor dine personoplysninger behandles af BiQ, bedes du læse afsnittet ”Specialafsnit for teleabonnenter”. Driver du virksomhed, som er registreret i CVR-registret, bedes du læse afsnittet ”Specialafsnit for CVR-virksomheder”. Begge specialafsnit er placeret sidst i denne persondatapolitik.

Generelt

BiQ er som datavirksomhed underlagt gældende persondatalovgivning, som pr. 25. maj 2018 går under betegnelsen GDPR (databeskyttelsesforordningen). BiQ optræder primært som databehandler for vores kunder – sekundært som dataansvarlig for data fra erhvervsrelationer, personaledata samt persondata fra udvalgte offentlige datakilder.  

Er du borger, skal du som hovedregel rette henvendelse til den virksomhed du er kunde hos – eller direkte til den offentlige myndighed, som er ansvarlig for behandling af dine persondata. Denne persondatapolitik er derfor forbeholdt personer, som har en erhvervsmæssig relation til BiQ eller ansøgere og kandidater til en stilling hos BiQ.

Praksis for behandling af data om ansøgere 

Formålet med behandlingen af ansøgeres personoplysninger er, at få indsigt i kandidatens erfaring og kompetencer, for at sikre en korrekt rekruttering. Modtagerne af personoplysningerne er ledere i BiQ. 

Er du ansøger til et job hos BiQ behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, alder 
 • Uddannelsesniveau, uddannelsestype, erhvervserfaring, interesser.
 • CPR-nummer 

Oplysninger overføres hverken til tredjepart eller tredjelande. CV’er vi modtager opbevares i maksimalt seks måneder. Afsendelser af kontrakter samt videresendelse af ansættelsesdokumenter og CV’er foregår udelukkende via passwordbeskyttede og krypterede links. Der vedhæftes ikke filer med personfølsomt indhold i e-mails.

Hvilke personoplysninger behandler BiQ om dig?

Har du en erhvervsmæssig relation til BiQ, registrerer og behandler vi kun almindelige personoplysninger, og dermed ingen følsomme personoplysninger om dig. 

Vi har brug for visse personoplysninger for at kunne administrere dit kundeforhold med BiQ, samt for at kunne levere målrettet og vedkommende markedsføring til dig. BiQ indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne give dig den bedste og mest individuelle service. 

Når du er kunde eller har en erhvervsmæssig relation til BiQ har vi – udover firmaoplysninger – som minimum brug for dit navn, telefonnummer og e-mailadresse. Derudover registrerer vi oplysninger, som er vigtige for vores betjening af dig som kunde eller kundeemne, fx dine logindata til BiQ’s dataløsninger, dine produktinteresser, din deltagelse på vores faglige seminarer, URL til din LinkedIn-profil, samt eksempelvis datoer for hvornår vi har talt sammen. 

Personoplysninger om dig registreres dels i et økonomisystem (hvis du er kunde), dels i et CRM-system. 

Vi opbevarer og benytter kun dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt og legitimt formål med behandlingen.

Hvad bliver dine personoplysninger brugt til? 

BiQ benytter de indsamlede personoplysninger til følgende formål:

 • Kundesupport 
 • Administrative formål, bl.a. fakturering og servicemeddelelser 
 • Dit personlige login på BiQ’s dataløsninger
 • Målrettet kommunikation, fx gennem nyhedsbrev, invitation til faglige seminarer, digital annoncering 
 • Personlig kontakt 
 • Markedsføring (se afsnit om markedsføringssamtykke) 
 • Rekruttering (hvis du er ansøger) 

IT-sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger 

BiQ har implementeret omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger – og behandler på den baggrund dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi opbevarer dine oplysninger på computere og servere med begrænset adgang. Servere er placeret i kontrollerede og særligt beskyttede datacentre, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende af uvildige IT-revisorer for at afgøre, om vi lever op til lovens krav til beskyttelse af personoplysninger. Som kunde hos BiQ har du krav på at læse vores årlige IT-revisionsrapport. Skriv til os på persondata@biq.dk  for at rekvirere en kopi af seneste rapport.

Markedsføringssamtykke 

BiQ udsender udelukkende e-mails med markedsføringsindhold til personer, der på forhånd har tilmeldt sig dette og i den forbindelse givet deres samtykke. I alle e-mails indeholdende markedsføringsmateriale som udsendes fra BiQ, har du mulighed for at meddele, at du ikke ønsker at modtage e-mails fremover. Du kan til enhver tid meddele, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale via e-mail, ved at sende en besked til persondata@biq.dk.  

Er du kunde hos BiQ, og har du oplyst din e-mailadresse til os, kan vi jf. Markedsføringsloven sende dig e-mails med markedsføringsindhold uden dit samtykke, såfremt vores henvendelse handler om de produkter og serviceydelser – eller tilsvarende produkter og serviceydelser – du køber hos os. 

Når du tilmelder dig vores arrangementer, vores nyhedsbrev eller udfylder en kontaktformular på biQ’s hjemmeside, giver du samtidig samtykke til at vi må kontakte dig personligt med nyheder, gode tilbud og invitationer. Du afgiver en række personlige oplysninger, fx personnavn, e-mailadresse og mobilnummer. BiQ anvender disse oplysninger til at kunne kontakte dig pr. e-mail, SMS og via sociale medier (som f.eks. LinkedIn) med tilbud om andre arrangementer, nyheder og produkttilbud, som vi tror, kunne være interessante for dig. BiQ videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring via e-mail mv. ved at følge anvisningen i de meddelelser du modtager eller ved at kontakte os på persondata@biq.dk.

Indsigt og klager

Er du borger og vil have indsigt i hvilke oplysninger der behandles om dig, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige virksomhed, du er kunde hos (f.eks. dit teleselskab, din medlemsorganisation eller dit forsikringsselskab) – eller til den offentlige myndighed du er registreret hos (fx BBR-registret, CPR-registret osv.). 

Er du ansøger eller ansat i en virksomhed som er kunde eller på anden måde har en erhvervsmæssig relation til BiQ, har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i – eller har du ændringer til – de personoplysninger, som er registreret om dig hos BiQ, skal du rette henvendelse til persondata@biq.dk eller ringe på (+45) 70 25 50 65. Du kan desuden gøre indsigelse mod BiQ’s behandling af personoplysninger om dig i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du ønsker at klage over BiQ’s behandling af dine personoplysninger, har du ligeledes mulighed for at rette henvendelse til Datatilsynet. Læs mere på www.datatilsynet.dk.

Specialafsnit for teleabonnenter

Kilden til teledata er mere end 100 teleselskaber, som ifølge § 31 i Teleloven skal stille disse data til rådighed for dem som måtte ønske det. Eniro indsamler og behandler teledata på vegne af egne formål og videresælger data til andre datadistributører, bl.a. BiQ. I forhold til opbevaringen af disse data, er både teleselskabet, Eniro og BiQ dataansvarlige. De slutkunder, som indkøber teledata, er ligeledes dataansvarlige.

Vi behandler følgende oplysninger:

 • Navn, adresse og telefonnummer
 • stillingsbetegnelse
 • Abonnementskategori (typisk ”fastnet” eller ”mobil”)

Oplysningerne videregives til kunder og koncernforbundne selskabers kunder primært til brug for ajourføring af – og berigelse med – telefonnumre. Formålet med behandlingen er at forøge vores kunders datakvalitet gennem berigelse af kundedatabaser med korrekte telefonnumre.

BiQ modtager ikke teledata for abonnenter, som er spærret for videregivelse hos teleselskabet ligesom hemmelige telefonnumre, navne og adresser ikke modtages.

Da BiQ alene er datadistributør af offentligt tilgængelige teledata, anbefaler vi, at al henvendelse vedrørende berigtigelse og sletning af personoplysninger sker direkte til kilden, som er teleselskabet hvor abonnementet er tegnet. I modsat fald kræver det kontakt til både Eniro såvel som en meget stor række af yderligere datadistributører og slutbrugere, som hver især er dataansvarlige for deres behandling af de personoplysninger, som er indeholdt i teledata.

Specialafsnit for CVR-virksomheder 

I Danmark er der fri adgang til data om virksomheder registreret i CVR-registret (det Centrale Virksomheds Register). BiQ er datadistributør af CVR-registrets stamdata. I forhold til opbevaringen og dermed behandlingen af personoplysninger, der måtte være indeholdt i BiQ”s kopi af CVR-registret, er BiQ dataansvarlig. Vi behandler følgende oplysninger: 

 • CVR- og P-nummer 
 • Virksomhedsnavn (som for de fleste enkeltmandsvirksomheder indeholder personnavn) 
 • Virksomhedsadresse  
 • Virksomhedens telefonnummer og e-mail 
 • Branche 
 • Antal ansatte 
 • Starttidspunkt og evt. ophørstidspunkt 
 • Navn og adresse på ansvarlige deltagere (ejere, direktion og bestyrelse) 

Oplysningerne videregives til vores kunder og vores koncernforbundne selskabers kunder til brug for risikovurdering, markedsføring (medmindre virksomheden er reklamespærret) og ajourføring.  Formålet med behandlingen er at gøre vores kunder i stand til at reducere deres risiko ved indgåelse af kundeforhold, bedre at målrette deres markedsføringsaktiviteter, samt at hjælpe vores kunder med vedligeholdelse og berigelse af deres kundedatabaser med korrekte oplysninger. 

Vi videregiver aldrig CVR-data til markedsføring, når virksomheden er reklamespærret i CVR-registret. Vi videregiver aldrig navn og adresse på ansvarlige deltagere til markedsføring. Tilsvarende videregiver vi aldrig oplysninger om enkeltmandsvirksomheder til markedsføring, når disse er opført på CPR-registrets såkaldte Robinson-liste. 

Da BiQ udelukkende er datadistributør af en offentligt tilgængelig erhvervsdatabase, anbefaler vi at al henvendelse vedrørende berigtigelse og sletning af personoplysninger sker direkte til kilden, som er CVR-registret. I modsat fald kræver det kontakt til en meget stor række af yderligere datadistributører og slutbrugere, som hver især er dataansvarlige for deres behandling af de personoplysninger, som er indeholdt i CVR-registret. 

Brug for hjælp?

Så kontakt os og lad os tale om dine behov for data. Det er gratis og uforpligtende at kontakte os og at prøve vores løsninger!

Vil du vide mere?

Så kontakt os og lad os tale om dine behov for data

Gratis prøveadgang

Vil du prøve en af vores dataløsninger helt gratis? Sæt kryds ud for den løsning du ønsker adgang til.
Er du eksisterende kunde og ønsker at bestille ekstra brugere til BiQ Insight, skal du klikke her

Bestil gratis demo

Tilmeld dig vores gratis online demonstration af vores løsninger. 

Vi vil ringe eller skrive til dig for at aftale den tid, som passer dig bedst. Du er velkommen til at få en gennemgang uanset om du er helt ny bruger, en garvet bruger der gerne vil have lidt tips og tricks til endnu smartere brug eller om du overvejer om det er en løsning for dig. 

Gennemgangen tager ca. en time.