Søg nemt og hurtigt i BiQ:

Nyheder

Vi er stolte af resultatet af vores NPS og brugerundersøgelse 2020
19 Nov. 2020 af Line Høg Utoft

Vi har for nyligt udsendt en brugerundersøgelse inklusiv NPS-spørgsmål til et udvalg af vores brugere - Tak til alle jer, der har taget jer tid til at besvare undersøgelsen.

For det første, er vi superstolte af en flot NPS-score på hele 46.
Vi vil også meget gerne takke alle jer, som er kommet med kommentarer og forslag. Det er alt sammen ting, som vi vil tage med i vores videreudvikling af BiQ-platformen.
Vi er også rigtig glade for se, hvordan BiQ-platformens stabilitet, hastighed og relevans af data er fremhævet af besvarelserne.
Vi arbejder hele tiden på at øge kvaliteten yderligere af både datarelevans i BiQ, samt platformens performance og brugeroplevelse.


image

BiQ bliver 20 år i dag
16 Nov. 2020 af Line Høg Utoft

image


I anledning af BiQs 20 års jubilæum tænker vores direktør og stifter, Rasmus Rask, tilbage på de sidste to årtier og hvad fremtiden bringer.


Et nyt årti starter


For 20 år siden stiftede jeg BiQ da jeg var så heldig at en investeringsforening under Spar Nord og Jacob Thomsen troede på tanken om at lave det første komplette online opslagsværktøj omkring det danske erhvervsliv. Hvis nogen overhovedet kan huske det, så kunne men ellers få tilsendt en CD ROM med en statisk database, eller man kunne tage ind på Erhvervsstyrelsen og se på deres data lokalt. Heldigvis har meget ændret sig siden, BiQ har nu passeret 20 ansatte og er blevet et værktøj der dagligt benyttes af mange tusind brugere.

I udgangspunktet var det planen at vi med venture finansiering og en hurtig international ekspansion skulle vokse til en global database med afdelinger i alle større lande på kloden og en milliard omsætning! (Jeg har lige læst den første forretningsplan igennem, man kan roligt sige den var aggressiv). I stedet brast dotcom boblen og BiQ’s historie har indtil videre udfoldet sig helt anderledes end vi først havde planlagt. Med hjælp fra fantastiske medarbejdere har vi rykket grænserne for hvad man kunne med erhvervsdata og skabt en virksomhed jeg er stolt af at være en del af.

Vi har kunder der har været med fra starten og mange af dem har været med til at drive os fremad med sparring og ønsker. I de helt tidlige år var det bl.a. Otto Andersen, Anette Bjarkmann, Jesper Larsen, Søren Lund, Peter Grøndahl, Steen Rosenbak og en lang række personer i Skat, BechBruun og Danske Bank (I ved hvem I er, jeg vil ikke nævne jer alle, men I skal have tak).

Vores rejse er heldigvis ikke slut og vi vil de næste 20 år intensivere vores kamp mod svindel, hvidvask og konkursryttere, mens vi på den anden side leverer det kvalitetssikrede datagrundlag der understøtter dansk erhvervslivs handel og fjerner manuelle tidskrævende processer i både banker, offentlige styrelser/ enheder, advokat- og revisionshuse mm. Vi har med alderen taget på i styrke og vi har nu de resurser og den agilitet der kræves for at indgå i partnerskaber med vores kunder. Det gør at vi i fællesskab løser forretningskritiske udfordringer med data i andre applikationer end onlinedelen af BiQ, vi leverer infrastruktur.

20’erne bliver fantastiske.

Månedsupdate, navnenyheder, oktober 2020
03 Nov. 2020 af Line Høg Utoft

Endnu en måned er gået, og der sker fortsat ændringer i direktioner og bestyrelser i dansk erhvervsliv. I BiQ kan du følge med i dem alle, og herunder se et lille udvalg af oktober måneds ændringer:

 • I 5th Element Popup ApS har Morten Lund Nielsen overtaget posten som bestyrelsesformand efter Onfrad Young Koo, der er udtrådt af bestyrelsen.
 • Peter Højsgaard er indtrådt som nyt medlem af bestyrelsen for Anybody Technology A/S. Torben Brandstrup er samtidig udtrådt af bestyrelsen.
 • Bravo Tours 1998 A/S er blevet stiftet. Peder Hornshøj er indtrådt som direktør og medlem af bestyrelsen. Hakon Hrafn Grondal, Mads Bygballe Christiansen, Peder Hornshøj og Ragnhildur Sophusdottir er også indtrådt i den nydannede bestyrelse.
 • I Danske Lotteri Spil A/S er Nikolas Lyhne-Knudsen indtrådt i bestyrelsen som ny bestyrelsesformand. Den afgående formand, Søren Skovdal Rasmussen, forbliver alment medlem af bestyrelsen, og Stine Hove Marsling er udtrådt.
 • Per Lachenmeier er indtrådt i bestyrelsen for EasyRobotics ApS.
 • Martin Lavesen har overtaget Thomas Munksgaards plads i bestyrelsen for Freetrailer Group A/S.
 • Thomas Overgaard er blevet valgt ind i bestyrelsen for Hshansen A/S. Leif Hansen er samtidig udtrådt som medlem.
 • I JKE Design A/S er Björn Friedrich Hauber ny bestyrelsesformand. Den afgående formand, Anders Wassberg, er udtrådt af bestyrelsen.
 • I København Håndbold A/S er Carsten Grønmann Larsen gået fra alment medlem af bestyrelsen til formand. Derudover er Henning Nygaard Jensen, Henriette Mærsk Søndergaard og John Aage Johansen alle blevet valgt ind i bestyrelsen, hvor Anne Mette Leonhardt Gartmann, Henriette Dybdal Cajar, Carsten Grønmann Larsen og den afgående bestyrelsesformand, Per Bjørnsholm, er udtrådt.
 • Annabell Gonzalez Eriksen har overtaget Peter Jeppesens plads i bestyrelsen for Murer- Og Entreprenørfirmaet Søren Jensens Eftf. A/S.
 • Mogens Larsen er genindtrådt som direktør for Nørhaven Book A/Sefter Per Nørhaven. Den afgående direktør er indtrådt som medlem af bestyrelsen.
 • Martin Høyer-Hansen og Mie Levi Fenger er begge blevet valgt ind i bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S. Jacob Tielbo Bøtter er samtidig udtrådt.
 • Line Trunjer Jensen er blevet valgt ind i bestyrelsen for Scandi System A/S, hvor Leo Noer samtidig er udtrådt som medlem.
 • Walthers Musikcafé ApS er blevet stiftet. Søren Kottal Eskildsen har sat sig i direktørstolen og en bestyrelse er blevet dannet med Anne Holme-Pedersen, Flemming Kjær Poulsen Dybbøl, Frank Møller Worch, Kåre William Wulff samt Mads Peder Laumann, Morten Riisgaard-Dam og Naja Schultz-Lorentzen som medlemmer.
Har du indsigt i, om dine kunder eller investeringer har kritiske anmærkninger i regnskabet?
02 Nov. 2020 af Line Høg Utoft

I dette Dataindblik sætter vi fokus på kritiske revisor-anmærkninger for januar-oktober 2020, og hvordan disse er fordelt på typer af anmærkninger samt top-10 brancher (NACE). Perioden dækker fra 1/1-2020 til 27/10-2020.
Det er værd at bemærke at selskaber med branchekoden Uoplyst, viser sig at være de selskaber med flest kritiske revisor-anmærkninger.
Det er ligeledes værd at bemærke, stigningen i antal af anmærkninger mellem 2019 og 2020. Denne stigning er sandsynligvis et udtryk for de større krav til revisorers indberetningspligt, og denne udvikling har øget mængden af data, og derved givet et bedre datagrundlag.
Revisor-anmærkninger kan give dig vigtige informationer om fund af f.eks. ulovlige lån, tabt egenkapital eller forbehold vedrørende skat/moms i et selskabs regnskab.
Få indsigt i om dine kunder eller investeringer har kritiske regnskabsanmærkninger eller andre indikatorer på øget risiko.
Kontakt os på telefon 70 25 50 65 eller e-mail Info@biq.dk og hør mere om hvilken løsning vi kan tilbyde dig.


image


image


image


image


image


image

Data Indblik - Hvordan ser tallene ud for september måned?
15 Okt. 2020 af Line Høg UtoftTallene for nystiftede og ophørte selskaber i september 2020 sammenlignet med 2019, viser at IVSerne nu helt er udfaset. Samtidig ser vi en stigning i kategorien Aktie-/anpartsselskaber, hvor antallet af nystiftede anpartsselskaber er steget med 16%.
Dette er sandsynligvis fordi stiftere af selskaber ikke længere kan stifte et IVS og derfor i stedet vælger anpartsselskab som selskabsform.
En anden ting at bemærke er at september 2020 viser et fald i ophørte selskaber sammenlignet med 2019 og omvendt ses samtidig en stigning i nystiftede selskaber for perioden sammenlignet med sidste år. Faldet i ophørte selskaber er sandsynligvis et udtryk for at COVID-19 hjælpepakkerne stadig er aktive og derved holder flere selskaber økonomisk oven vande.


Er du interesseret i at vide mere om nystiftede selskaber, konkurser eller brancher i det danske erhvervsliv, så kontakt os på mail info@biq.dk eller telefon 70 25 50 65.


image

Hvor kommer investorerne i de nystiftede selskaber fra?
09 Okt. 2020 af Line Høg Utoft

Opgørelsen over nystiftede danske selskaber, registret de seneste to måneder med udenlandske ejere, viser en fordeling på både vores nabolande - men også lande med mere lempelige skatteregler.
Er du interesseret i at vide mere om danske selskaber med udenlandske ejere, nystiftede selskaber eller ejerforhold generelt, så kontakt os på mail info@biq.dk eller telefon 70 25 50 65.


Se herunder antal registrerede, nystiftede danske selskaber i BiQs database inden for de sidste 60 dage. Tallene omfatter kun nystiftede selskaber, hvor en betydelig ejerandel er udenlandsk (dvs. en udenlandsk ejerandel som er lig med eller mere end 50%).


image

Månedsupdate, navnenyheder, september 2020
01 Okt. 2020 af Line Høg Utoft

Efteråret er godt i gang, og ændringer i både direktioner og bestyrelser, er der fortsat rigeligt af, som du kan finde mange flere af i BiQ. Her kommer et lille udpluk af ændringer fra september måned.

 • Christine Reinhardt er indtrådt i direktionen for ADA International Scandinavia A/S. Samtidig er Kai Boris Bendix og Madeleine Silbereissen-Cheron blevet valgt ind i bestyrelsen.
 • I Allegion Denmark A/S er Heiko Roman Eckstein indtrådt som ny direktør og medlem af bestyrelsen. Begge poster har han overtaget efter Pierre-Yves Oliver Demaret. Christopher John Crampton er indtrådt som ny bestyrelsesformand efter John Derek Stanley, der også er udtrådt af bestyrelsen.
 • Eva Andrea Sigurgeirsdottir har overtaget Lars Magnus Staffan Björndahls plads i bestyrelsen for Balder Administration ApS.
 • I Coop Folkeskove A/S er Kræn Østergård Nielsen fratrådt som næstformand og har overtaget formandsposten for bestyrelsen. Martin Sahner Gundestrup Christiansen er indtrådt som ny næstformand, og den tidligere formand, Peter Høgsted, er udtrådt af bestyrelsen.
 • Baris Kitir er indtrådt som ny direktør for EQT Invest ApS. Han har overtaget efter Akin Turan. Samtidig er en bestyrelse blevet dannet, hvor den afgående direktør er indtrådt som medlem.
 • Feelsafe Danmark ApS er blevet stiftet. Anders Christensen har sat sig i direktørstolen og er indtrådt som medlem af bestyrelsen, hvor også Christian Falk Jørgensen, Jonas Evjenios Markou og Martin Asger Møller er indtrådt som medlemmer.
 • I Hasmark Strand Feriepark ApS er en bestyrelse blevet dannet. Direktør Karl Johan Söör er sammen med Hans Göran Meijer og Ola Johan Michael Bååth indtrådt som medlemmer.
 • Flemming Olesen er indtrådt som nyt medlem af bestyrelsen for Jørgen Windelev A/S. Han har overtaget pladsen efter Jørgen Arthur Schmidt.
 • I Logisnext Denmark A/S er Stig Vilmun-Jaltved indtrådt som ny direktør og medlem af bestyrelsen. Begge poster han han overtaget efter Carl Bertil Håkan Hall.
 • I Mountainbike United ApS har Frederik Olesen overtaget direktørposten efter Morten Kamp Schubert. Den afgående direktør er indtrådt i bestyrelsen, hvor den nye direktør er udtrådt som medlem.
 • Birger Henrik Schmidt og Gunilla Hellqvist er blevet valgt ind i bestyrelsen for Nasdaq Copenhagen A/S. Carri Fredrik Ekström og Pall Hardarson er samtidig udtrådt som medlemmer.
 • Peter Bager er indtrådt som ny bestyrelsesformand for Proshop Europe A/S. Martin Kjølhede er fratrådt posten og udtrådt af bestyrelsen.
 • Skyways Technics A/S har fået ny bestyrelsen. Direktør Benjamin Jais Nielsen, Henrik Kleis og Janne Nielsen er indtrådt og Amalia Hadjipapa Charalambidou, Andreas Marangos og Gregory Gurtovoy er udtrådt som medlemmer.
 • Bertel Gantriis har via B.G. Invest A/S stiftet Sundgården A/S. Jens Bak Ibsen er indtrådt som direktør og en bestyrelse er blevet dannet med Dorte Sigh, Henry Knudsen Pedersen, Jens Bak Ibsen, Ole Mark Jensen, Poul Johannes Pedersen og Søren Dahl Vester, foruden stifteren, som medlemmer.
 • Philip West-Hald er ny direktør for United Military Services A/S. han har overtaget efter Leif Braae. Peter Martin Skjold Jensen har samtidig overtaget den afgående direktørs plads i bestyrelsen.
Hvor kommer investorerne i danske selskaber fra?
01 Okt. 2020 af Line Høg Utoft

I den seneste måned er selskaber og personer placeret i De Forenende Arabiske Emirater placeret som nr.4 i Top-10 opgørelsen over nye udenlandske investorer i danske selskabers ejerkreds.

Listen toppes af vort naboland Sverige, men der er flere interessante konklusioner at drage, bl.a er skattely lande højt på listen.

Er du interesseret i at vide mere om udenlandske ejere eller ejerforhold generelt, så kontakt os på mail info@biq.dk eller telefon 70255065

*Antal registrerede reelle eller direkte ejere i BiQs database inden for de sidste 30 dage. Tallene omfatter kun selskabshandler med eksisterende selskaber, hvor et betydeligt skifte i ejerandel er fundet sted (i.e. hvor skiftet i ejerandel er lig med eller mere end 50%).
image

Månedsupdate, navnenyheder, august 2020
01 Sep. 2020 af Line Høg Utoft

Årets sidste sommermåned er slut og der er igen sket ændringer i både direktioner og bestyrelser.
Du kan naturligvis finde mange flere i BiQ, men her et lille udvalg.

 • Your Local Flower ApS har stiftet 1508 Ventures A/S. Mikkel Peter Jespersen er indtrådt som direktør og en bestyrelse er blevet dannet med Line Rix, Morten Pedersen og Oliver Andreas Rask Vassard som medlemmer.
 • Anders Skovgård Munch har overtaget Birgit Sonnes plads i bestyrelsen for Aakirkeby Brugsforening.
 • I Advance Global A/S er Anders Kirk Johansen, Carl Boisen Thøgersen og Klavs Krieger Von Lowzow indtrådt som nye medlemmer af bestyrelsen. Allano Falk Gamborg er samtidig udtrådt af bestyrelsen.
 • I BactiTox A/S er en bestyrelse blevet dannet. Hervinder Singh Chand, Morten Nørregaard Andersen og Murat Balikci er indtrådt som medlemmer.
 • Danpal Produktion ApS har fået ny direktør. Christian Lisberg har overtaget posten efter Per Skov Jensen. Samtidig er en ny bestyrelse blevet dannet. Lars Jannick Johansen, Ole Juul Jørgensen, den nye direktør og Torben Agerup er indtrådt som medlemmer.
 • Simon Gjørtz er indtrådt i direktion og bestyrelse for Dronephotos IVS.
 • Anthony Phillippe Alphonse Loizeau er ny direktør og medlem af bestyrelsen for Falck Alarm by Verisure A/S. Han har overtaget begge poster efter Rasmus Busk.
 • Troels Ørting Jørgensen er indtrådt som nyt medlem af bestyrelsen for Improsec A/S.
 • Torben Friis Lange er blevet valgt som nyt medlem og bestyrelsesformand for I Kongenshus Mindepark For Hedens Opdyrkere. Han har overtaget posten efter Bent Ejnar Juul Simonsen, som er udtrådt helt af bestyrelsen.
 • Allan Nordahl Hansen og Ann Malena Fogelgren-Pedersen er indtrådt i bestyrelsen for Listen to News Aps, og Sten Tore Sanberg Davidsen og Gregers Kronborg er samtidig udtrådt.
 • I Mønthuset Danmark A/S er Usman Javaid indtrådt som ny direktør efter Maarten Clement. Den nye direktør er ligeledes indtrådt som medlem af bestyrelsen.
 • Anne Bloch Thomsen er indtrådt som nyt medlem af bestyrelsen for Pfizer ApS.
 • Anders Staun Hjerrild og Lars Skov Jensen er indtrådt i bestyrelsen for Triplecut A/S. Heidi Agen og Jes Gravgaard Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Månedsupdate, navnenyheder, juli 2020
07 Aug. 2020 af Line Høg Utoft

Selv i sommermånederne er der ændringer i dansk erhvervsliv. Som altid kan du følge med i det hele i BiQ. Her et udsnit af udskiftningerne i direktioner og bestyrelser fra juli måned.


 • Birte Flæng Møller er blevet valgt ind i bestyrelsen for A/S Boligbeton.
 • AGF Kvindefodbold ApS er blevet stiftet. Marie Greve er indtrådt som direktør og en bestyrelse er blevet dannet med Anna Marie Hejlsberg, Bo Heine Jensen, Flemming Michael Jensen samt Jacob Kjeldsen Nielsen og Leif Gjørtz Christensen som medlemmer.
 • Peter Alexander Kruuse er genindtrådt som direktør for B-Ok ApS. Han har overtaget posten efter Frederik Billenstein Kruuse. Samtidig er Peter Stengaard Bülow-Olsen indtrådt som nyt medlem af bestyrelsen, hvor den afgående direktør og Lars Erik Kruuse er udtrådt som medlemmer.
 • Michael Christensen har overtaget Karsten Riis Andersens post som næstformand i bestyrelsen for Cembrit A/S. Den afgående næstformand udtræder af bestyrelsen.
 • I Dansk Landbrugs Management A/S har Mogens Worre-Jensen overtaget posten som bestyrelsesformand efter John Alexander Seymour Munro. Den afgående formand forbliver alment medlem af bestyrelsen.
 • Emilie Louise Turunen, Janne Bram Hemphrey og Niels Jacobsen er alle blevet valgt ind i bestyrelsen for Eksport Kredit Finansiering A/S. Flemming Aaskov Jørgensen, Jørgen Christian Skeel og Karen Nielsen er udtrådt som medlemmer.
 • First Mover Group Denmark ApS har fået ny direktør. Claus Grundahl har overtaget efter Tore Martinsen. Samtidig er en bestyrelse blevet dannet. Den nyindtrådte- og den afgående direktør er sammen med Mats Andreas Vangbo indtrådt som medlemmer.
 • Frank Matthias Titz er indtrådt som ny direktør og medlem af bestyrelsen for Goodyear Danmark A/S. Han har overtaget begge poster efter Erich Fric.
 • Lars Aae Mouritsen, Line Aae Mouritsen og Mie Aae Mouritsen har stiftet Kildevang A/S. Lars Aae Mouritsen har sat sig i direktørstolen og alle tre stiftere er indtrådt som medlemmer af den nydannede bestyrelse.
 • Claus Wamsler-Nielsen har overtaget Morten Qvist Strunges plads i bestyrelsen for Mofibo Books ApS.
 • I Omnicom Media Group A/S er Michael Holmer blevet valgt ind i bestyrelsen, hvor han har overtaget pladsen efter Frank Boe Aagaard Andersen.
 • Ulrik Mathiesen Kjeldgaard er ny direktør for Rantek A/S. Samtidig er Marius Gareid blevet valgt ind i bestyrelsen, og den ny direktør er udtrådt som medlem.
 • I Studenterhusfonden er Niels Erik Hedegård Lund indtrådt i bestyrelsen, hvor han har overtaget efter Emil Outzen.

Alt i alt er BiQ et super værktøj!

Jimmi Christensen, adm. direktør
CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab